Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar 6 fastigheter

Pressmeddelande 2006-12-14

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar sex fastigheter för ca 140 Mkr. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om ca 9 600 kvm och direktavkastningen beräknas uppgå till ca 7 %.

Fastigheterna är belägna i Täby utanför Stockholm och innehåller 34% skola, 29 % butik, 17 % kontor och 19 % lager/industri. Största hyresgästerna är Ultra Education AB och Europeiska Motor AB. Fastighetsportföljen har ett hyresvärde om ca 10,9 Mkr.

Tillträde beräknas ske under december månad.

Regulatorisk