Pressmeddelanden

Investerar 250 Mkr i äldreboenden

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) investerar cirka 250 Mkr i ny- och ombyggnation av fastigheten Marknaden 1 i Täby.

På fastigheten kommer ett nytt äldreboende, med en uthyrningsbar yta om cirka 5 300 kvm, att uppföras med färdigställande sommaren 2008. Efter färdigställandet påbörjas en ombyggnation av ”Tibblehemmet”, vilken skall vara färdigställd i slutet av 2009. Ombyggnationen omfattar en yta om cirka 7 200 kvm.

I samband med dessa investeringar tecknar Täby kommun nya hyresavtal med löptid till och med 2028-08-31. De totala hyresintäkterna uppgår till cirka 24 Mkr/år. Fastighetens direktavkastning efter investeringen uppgår till drygt 6 %.

- Roligt att vi tillsammans med kommunen har hittat en långsiktig lösning på Tibblehemmet samt fått förtroendet att uppföra ett nytt modernt äldreboende vid Täby centrum, säger Kungsledens Divisionschef Göran Linder i en kommentar.För ytterligare information, kontakta:
Göran Linder, Divisionschef Publika Fastigheter Kungsleden, tfn 08-503 052 07, mobil 070-690 65 75
Thomas Erséus, VD Kungsleden, tfn 05-503 052 04, mobil 070-378 20 24


This press release is available in English at www.kungsleden.se