Pressmeddelanden

Pressmeddelande 2005-08-16

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer ett handelsområde norr om Skellefteå som är under uppförande för totalt 133 Mkr med en reavinst om 29 Mkr.

När handelsområdet i Skellefteå är färdigställt beräknas den uthyrningsbara ytan att uppgå till 16 700 kvm med hyresgäster såsom ICA Maxi, Willys, Apoteket och Systembolaget. Vid avyttringstillfället uppgår den nedlagda investeringskostnaden till 104 MkrFör ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70


Regulatorisk