Pressmeddelande02 maj 2005

Pressmeddelande 2005-05-02

Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) utnyttjar sin option att förvärva resterande 50 % av det med Catella ägda bolaget Hemsö Äldreboende AB.

Genom förvärvet tillförs fastighetsvärden om 395 MSEK med en beräknad direktavkastning om 7 %.

Tillträde är den 2 maj 2005.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65


This press release is available in English at www.kungsleden.se

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 433 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 15,8 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 104 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999.Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig