Pressmeddelanden

Kungsleden säljer, köper och investerar

Pressmeddelande 2005-12-14

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer tomträtten Göta Ark 18 på Medborgarplatsen i Stockholm.

Fastigheten säljs till GE Real Estate för ett pris om 446 Mkr. Fastigheten innehåller knappt 19.000 kvm uthyrningsbar yta med ett hyresvärde om 43 Mkr. Frånträde sker den 16 december.

Kungsleden säljer vidare 3 fastigheter i Malmö för 75 Mkr. Fastigheterna innehåller totalt 3.800 kvm uthyrningsbar yta, främst olika former av korttidsboende och äldreboenden, med ett hyresvärde om 6,2 Mkr.

Ovanstående försäljningar ger en reaförlust om 25 Mkr och en realiserad värdeförändring om – 18 Mkr.

Kungsleden förvärvar vidare fastigheten Nacka Sicklaön 126:4 av Byggmästaren UJ Johansson AB för 58 Mkr till en bedömd direktavkastning om 7,1 %. Fastigheten innehåller 2.400 kvm uthyrningsbar yta med ett hyresvärde om 4,7 Mkr. Fastigheten är en skolfastighet som i sin helhet är uthyrd till Kunskapsskolan.

Kungsleden investerar 64 Mkr i en ny skola i Vallentuna som kommer att hyras av Vittra på ett 15-årigt hyresavtal. Inflyttning skall ske i augusti 2006. Investeringen är en del av den viljeförklaring som skrevs mellan parterna i samband med Kungsledens förvärv av skolfastigheter från Vittra tidigare under 2005. Fastigheten kommer vid färdigställandet innehålla ca 3.000 kvm uthyrningsbar yta med ett hyresvärde om 5,8 Mkr.
Regulatorisk