Pressmeddelanden

Kungsleden säljer i Eskilstuna

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fastigheten Torlunda 1:276 i Eskilstuna för 153 Mkr innebärande ett nollresultat.

Direktavkastningen baserat på försäljningspriset beräknas till 6,6 %.

Fastigheten innehåller drygt 13 000 kvm uthyrningsbar yta, främst butik, med ett hyresvärde om ca 13 Mkr.

Regulatorisk