Pressmeddelanden

Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 11 fastigheter från ONOFF för 275 Mkr motsvarande en direktavkastning om 7,0 %. Fastigheterna innehåller 27 000 kvm uthyrningsbar yta med ett hyresvärde om 25 Mkr.

I samband med förvärvet tecknar ONOFF hyresavtal på 29 % av ytan med en genomsnittlig hyrestid på 10 år.

”Vi gläds åt att kunna genomföra ännu en affär med en aktör med en stark position på detaljhandelsmarknaden vilken väl passar in med övriga investeringar vi genomfört under året” säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar till affären.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65