Pressmeddelande16 juni 2005

Kungsleden köper och säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar tre (3) fastigheter i Haninge för 98 MSEK till en beräknad direktavkastning om 8,3 %. Fastigheten innehåller drygt 18.000 kvm uthyrningsbar yta, främst lager, med ett hyresvärde om 11,5 MSEK.

Samtidigt avyttrar Kungsleden fastigheten Stenskärven 8 i Stockholm för 28 MSEK med en reaförlust om 9 MSEK.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 30, mobil 070-592 94 70

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig