Pressmeddelanden

Kungsleden köper fastighet i Årsta

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar fastigheten Partihallen 1 i Årsta för 96 Mkr av Axfast.

Förvärvet sker till en beräknad direktavkastning om ca 8 %. Fastigheten innehåller ca 21 000 kvm uthyrningsbar yta varav ca 70 % är lager. Hyresvärdet uppgår till ca 14 Mkr.


Regulatorisk