Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar skolfastigheter

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar fyra skolfastigheter från Vittra och Bure. Förvärvspriset uppgår till 407 MSEK och sker till en beräknad direktavkastning om 7 %. Fastigheterna som är belägna i Stockholm, Solna, Södertälje och Linköping innehåller ca 17.000 kvm uthyrningsbar yta. Fastigheterna i Solna, Södertälje och Linköping, vilket motsvarar ca 48 % av köpeskillingen, tillträds den 20 oktober 2005. Fastigheten i Stockholm beräknas tillträdas den 30 september 2006.

I samband med förvärvet övertar Kungsleden Vittras 15-åriga hyresavtal för samtliga fastigheter och parterna ingår även en viljeförklaring under de närmaste två åren rörande ytterligare fyra skolor.

”Det är mycket glädjande att kunna genomföra affären tillsammans med Vittra och Bure. Fastigheterna är ny- eller ombyggda till moderna skolfastigheter och vi får i Vittra en hyresgäst som är en ledande aktör inom området friskolor i Sverige vilket vi hoppas skall leda till fler affärer i framtiden” säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.
För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65
Lars Thagesson, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-592 94 70

Regulatorisk