Pressmeddelanden

Kungsledens första halvår: Hög aktivitet

- Resultat före skatt uppgick till 292 (235) Mkr och resultatet efter skatt uppgick till 280 (174) Mkr, motsvarande 14,80 (9,20) kr per aktie.
- Hyresintäkter och driftsöverskott ökade med 9 (7) respektive 14 (3) procent till 760 (695) Mkr respektive 469 (412) Mkr.
- Under delårsperioden har 65 fastigheter avyttrats för 1 574 Mkr med ett resultat på 77 Mkr och 23 fastigheter förvärvats för 1 295 Mkr.
- Prognosen för verksamhetsåret 2004 om ett resultat före skatt på 500 Mkr kvarstår.”Under första halvåret har vi genom köp och försäljningar försökt minska risken i vårt fastighetsbestånd. Tack vare den goda likviditeten på fastighetsmarknaden har vi även kunnat sälja vissa problemfastigheter. Samtidigt har vi ökat investeringarna i främst äldreboenden med långa hyresavtal. Att skapa långsiktigt höga och stabila kassaflöden är ju en viktig del av vår affärsidé”, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk