Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer 15 fastigheter på 15 orter för 255 Mkr med en reavinst om 27 Mkr. Direktavkastningen baserat på försäljningspriset uppgår till drygt 9 %.

Fastigheterna innehåller ca 46 000 kvm uthyrningsbar yta med ett hyresvärde om 25 Mkr.

Köpare är ett norskt investeringskonsortium arrangerat av Ness Risan & Partners. Fastigheterna kommer att förvaltas av Wilfast Förvaltning AB.

Regulatorisk