Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fastigheten Nösund 1:176, ett markområde i Nösund på Orust med en area på 67 hektar.

Försäljningspriset uppgår till 11 Mkr med en reavinst om 9 Mkr. Köpare är RBK Invest AB.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk