Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt fastigheterna Eskilstuna Nollplanet 12, Viljan 2, Växlaren 4 och Valpen 1. Fastigheterna har sålts för 117 Mkr.

Vidare har Kungsleden sålt fastigheten Helsingborg Rådhuset 7 för 76 Mkr. Fastigheten innehåller ca 3000 kvm uthyrningsbar yta.

Ovanstående försäljningar genererar en vinst om ca 23 Mkr och rapporteras i resultatet för det fjärde kvartalet 2003.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se