Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Pressmeddelande 2004-12-22

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fastigheterna Hässleholm Ryttaren 8 & 13 samt Kopparslagaren 6 för 98 MSEK med en reaförlust om 4 MSEK.

Köpare är det lokala fastighetsbolaget Norén Fastigheter.

Fastigheterna innehåller ca 16.000 kvm uthyrningsbar yta med ett hyresvärde om knappt 15 MSEK

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk