Pressmeddelanden

Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 7 fastigheter i Storstockholm för 200 Mkr. Fastigheterna innehåller drygt 36 000 kvm uthyrningsbar yta, främst butik och lager, med ett hyresvärde om drygt 26 Mkr. Direktavkastningen baserat på köpeskillingen beräknas till
8,5 %.

Fastigheterna tillträds den 15 oktober.

Regulatorisk