Pressmeddelande03 november 2004

Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) köper en fastighetsportfölj om 18 fastigheter för 530 Mkr av Ahlten, Perez & Co, ägt av Thomas Ahlten, Christian Perez och Per Johansson Perrault. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om 80 000 kvm och förvärvas till en beräknad direktavkastning om 8,2 %.

Tillträde är beräknat att ske den 15 november 2004.

”Det är mycket glädjande att vi kunnat genomföra förvärvet av denna väl diversifierade portfölj i den rådande marknadssituationen”, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig