Pressmeddelanden

Kungsleden köper äldreboenden

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar fyra äldreboendefastigheter och en bostadsfastighet av Finspångs kommun.

Äldreboendefastigheterna förhyrs av Finspång kommun på nytecknade 20-års avtal. Fastigheterna är på 16,7 tkvm och genererar en hyresintäkt om 15,7 Mkr per år. Bostadsfastigheten är på 19,0 tkvm och genererar en hyresintäkt om 12,2 Mkr.

Fastigheternas förvärvspris uppgår till 191 Mkr inklusive förvärvsomkostnader.

Affären är villkorad av beslut i Finspångs kommunfullmäktige.

- Bra äldreboendefastigheter på långa hyreskontrakt passar väl in i vår äldreboendeportfölj, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:
Göran Linder, chef affärsområde äldreboende Kungsleden, tfn 08-503 052 07, mobil 070-690 65 75

This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se