Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar handelsområde i Skellefteå

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar ett externt handelsområde norr om Skellefteå med planerad öppning november 2005 och en total investeringskostnad beräknad till 187 Mkr. Säljare är IBI Sverige AB, ett dotterbolag till danska IBI. Bolaget bedriver främst projektutveckling av detaljhandelsfastigheter i Norden.

Det uthyrningsbara ytan kommer vid färdigställandet att uppgå till ca 16 700 kvm och bland hyresgästerna finns ICA Maxi, Willys, Apoteket och Systembolaget.

Avtalstiden är i de flesta fall 10 år. Planerad byggstart är september 2004 med färdigställande i november 2005. Direktavkastningen beräknas till 8,5 %.

”IBI har genomfört flera lyckade projekt i Sverige och vi hoppas att samarbetet i detta projekt kan leda till ytterligare affärer” säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Regulatorisk