Pressmeddelanden

Kungsleden säljer.

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt fastigheten Jönköping Vågskålen 3.

Fastigheten som är på drygt 16 000 kvm har sålts för 80 Mkr med en vinst på 20 Mkr.

Köpare är Fastighets AB Corallen.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se