Pressmeddelanden

Kungsleden köper äldreboende!

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har förvärvat fastigheten Diademet 3 i Norrköping.

Fastigheten förhyrs av Norrköping kommun och innehåller 66 lägenheter avsedda för äldreboende. Verksamheten kommer även fortsättningsvis att bedrivas av A&O Ansvar och Omsorg AB. Fastigheten är på 3 600 kvm och genererar en hyresintäkt om 3,7 Mkr per år.

Fastighetens förvärvspris uppgår till 34,3 Mkr inklusive förvärvsomkostnader.

- Våra fastigheter avsedda för äldreboenden fortsätter att utvecklas bra. Vi ser ytterligare förvärvsmöjligheter framför oss från såväl privata som kommunala aktörer. Det är intressant att även ett antal kommuner överväger att avyttra en del ägda äldreboenden , säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se