Pressmeddelande04 juli 2003

Kungsleden köper äldreboende

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har förvärvat fastigheten Nacka Mensättra 26:1.

Fastigheten innehåller 36 lägenheter avsedda för äldreboende och förhyrs av Care Partner AB. Hyreskontraktet löper till 2005-11-30. Fastigheten är på 2 047 kvm och genererar en hyresintäkt om 3,6 Mkr per år inklusive räntebidrag. Fastigheten förväntas ge en direktavkastning om 8,0 %.

Fastighetens förvärvspris uppgår till 37,1 Mkr inklusive förvärvsomkostnader.

- Ett modernt äldreboende som passar väl in i vår portfölj med äldreboendefastigheter , säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig