Pressmeddelanden

Kungsledens årsredovisning 2001

Nu finns Kungsleden AB (publ) årsredovisning tillgänglig på bolagets hemsida www.kungsleden.se.

Årsredovisningen i tryckt form kommer att börja distribueras till aktieägare och övriga intressenter i slutet av vecka 11.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65