Pressmeddelanden

Kungsleden säljer

Fastighetsbolaget Kungsleden har i separata affärer sålt fastigheterna Helsingborg Kulan 1 och Värjan 3 samt Kungälv Krabbetornet 1 och 35.

Den totala köpeskillingen uppgår till 58,7 Mkr med en reavinst om 11 Mkr.

Försäljningarna har skett till en direktavkastning om 8,5 %.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65