Pressmeddelanden

Kungsleden säljer i bl.a. Säffle, Åmål, Vimmerby och Lund

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har hittills i år sålt 10 fastigheter för totalt 230 Mkr. Den värdemässigt största försäljningen om 198 Mkr är Lyckebacken 1 i Lund, en industrifastighet och mark med byggrätter. Övriga försäljningar som gjorts styckevis är en del av bolagets ordinarie verksamhet. Försäljningarna ger en reavinst om 35 Mkr före försäljningsadministration.

"Marknaden för köp och försäljning har varit god under årets första månader" säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65