Pressmeddelanden

Kungsleden fortsätter sin satsning på äldreboende – förvärvar två fastigheter i delägt bolag

Kungsledens satsning på äldreboende utökas. I enlighet med vad som framgår i årsredovisningen kommer expansionen inom affärsområdet att bland annat ske i samarbete med andra kapitalägare.

I linje med detta startar nu Kungsleden ett samägt bolag med Pilen AB, ett Catella Holding närstående bolag. Kungsleden har rätt att förvärva Pilens andel i bolaget. På sikt kan delägarkretsen i bolaget utökas ytterligare.

Kungsleden och Pilen har åtagit sig att investera upp till 50 Mkr som riskkapital vardera i det nya bolaget.

Det nya bolaget har också förvärvat två fastigheter för äldreboende. Förvärven avser dels fastigheten Norra Sjukhuset 1 i Lund med en yta om 14 000 kvm för en köpeskilling om 110 Mkr samt fastigheten Luthagen 81:1 i Uppsala med en yta om 2 740 kvm för en köpeskilling om 42 Mkr. Förvärven sker till en beräknad direktavkastning om 8,3 procent. Hyresgäster är respektive kommun.

- Äldreboende är en tillväxtmarknad med stora möjligheter. Genom bildandet av det samägda bolaget kan vår expansion inom äldreboende ske snabbare än annars. Kungsleden förvärvade en portfölj fastigheter för äldreboende under 2001 för ca 1,2 miljarder. Nu utökas dessa innehav, genom förvärv i det samägda bolaget, med två attraktiva fastigheter med stabila hyresgäster och långa hyreskontrakt, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50´
Göran Linder, Affärsområdeschef Äldreboende, tfn 08-503 052 07, mobil 070-690 65 75
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

The press release is available in English at www.kungsleden.se