Pressmeddelanden

Kungsledens rapporttillfällen bokslut räkenskapsåret 2001

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) lämnar ekonomisk information avseende räkenskapsåret 2001 vid följande tidpunkter.

Bokslutskommuniké 19 februari 2002
Årsredovisning mars 2002
Bolagsstämma 9 april 2002
Tidpunkter för rapporttillfällen avseende kvartal 1, 2 och 3 2002 kommer att lämnas i början av 2002.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg , vVD, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65