Pressmeddelanden

Kungsleden säljer!

Fastighetsbolaget Kungsleden har sålt fastigheterna Najaden 14 och Terminalen 5 i Helsingborg till Wihlborgs för 218 Mkr.

Försäljningen ger en reavinst om 3 Mkr.

Som en del i affären har Kungsleden förvärvat fastigheterna Ädelmetallen 14, Övergången 8 och Överstycket 25 i Jönköping samt S:t Ilian 9 i Enköping för en köpeskilling om 35 Mkr.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50