Pressmeddelanden

Kungsleden säljer och höjer prognos

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har genom flera affärer sålt 25 fastigheter under tredje kvartalet för sammanlagt 298 Mkr. Huvuddelarna av försäljningarna har skett i Halmstad och Ljungby. Försäljningarna ger en reavinst om 31 Mkr efter försäljningsadministration.

Proforma gav de sålda fastigheterna en avkastning på försäljningspriset om 6,8 %.

Med anledning av försäljningarna höjer Kungsleden sin resultatprognos om ett resultat efter betald skatt från 330 Mkr till 360 Mkr, vilket motsvarar 19 kr/aktie.

"En bra start på hösten som sporrar oss att fortsätta att både köpa och sälja fastigheter" säger bolagets VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall , VD, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50