Pressmeddelanden

Kungsleden säljer i Örebro

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fastigheten Järnmalmen 1 i Örebro för 32 Mkr.

Fastigheten är en blandad kontors-, industri- och lagerfastighet.

Reavinsten uppgår till 6 Mkr.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall , VD,
tfn 08-503 052 04,
mobil 070-690 65 50