Kungsleden säljer i Haninge och Trollhättan Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har i två separata affärer sålt en centrumfastighet i Trollhättan och en tomt i Haninge för sammanlagt 47 Mkr. Resultatet efter fastighetsadministration uppgår till 10 Mkr. "Affärerna är ett led i vår strukturering av fastighetsbeståndet" säger bolagets VD Jens Engwall i en kommentar. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall , VD, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 426 fastigheter med ett bokfört värde på knappt 8 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 132 kommuner och är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00440/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00440/bit0001.pdf