Pressmeddelanden

Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden förvärvar fastigheter från SKF.

Fastigheten innehåller 29.000 kvm kontor- och industri/lageryta och ligger i anslutning till SKFs huvudkontor, vilken Kungsleden förvärvade 1999.

Största hyresgästerna i fastigheterna är bl.a. SKF-bolag och AB Jacobson & Widmark.

Köpeskillingen uppgår till 105,5 Mkr och fastigheten tillträds i februari 2001.

"Fastigheterna passar väl in i vår portfölj med hög och stabil direktavkastning. Fastigheternas belägenhet och anknytning till SKF gör att vi ser goda utvecklingsmöjligheter de närmaste åren" säger Jens Engwall VD i Kungsleden i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Benny Ivarsson, regionchef Väst, tfn 031-755 56 20, mobil 0708-29 52 16