Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 22 fastigheter för sammanlagt 395 Mkr inkl. förvärvskostnader. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 107.000 kvm.

Större delen, ca 300 Mkr, av bestånden ligger i Malmö och utgörs av kontors- och lagerfastigheter vid Jägersro och Fosie. Övriga fastigheter ligger i Göteborg och Västerås.

Den initiala direktavkastningen efter fastighetsadministration överstiger bolagets mål om 8,5 %.

Säljare är Skandia och Fastighetsrenting. Huvuddelen av fastigheterna tillträds den 1 februari 2002.

"Bestånden som är av god kvalitet stärker vår ställning i Malmö samtidigt som flera av fastigheterna är lämpliga för vidareförsäljning" säger Jens Engwall VD i Kungsleden i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall , VD, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50