Pressmeddelanden

Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar 22 fastigheter för sammanlagt 395 Mkr inkl. förvärvskostnader. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 107.000 kvm.

Större delen, ca 300 Mkr, av bestånden ligger i Malmö och utgörs av kontors- och lagerfastigheter vid Jägersro och Fosie. Övriga fastigheter ligger i Göteborg och Västerås.

Den initiala direktavkastningen efter fastighetsadministration överstiger bolagets mål om 8,5 %.

Säljare är Skandia och Fastighetsrenting. Huvuddelen av fastigheterna tillträds den 1 februari 2002.

"Bestånden som är av god kvalitet stärker vår ställning i Malmö samtidigt som flera av fastigheterna är lämpliga för vidareförsäljning" säger Jens Engwall VD i Kungsleden i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall , VD, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50