Pressmeddelanden

Kungsleden förvärvar och höjer prognos

Kungsleden AB (publ) förvärvar fastigheter i Stockholms län och Uppsala av JM AB för 725 Mkr exkl. transaktionskostnader och 750 Mkr inkl. transaktionskostnader och säljer samtidigt del av fastigheten Diametern 1 i Huddinge för 30 Mkr.

Försäljningen ger en reavinst om 26 Mkr.

Tillträde sker idag och slutbetalning den 7 december 2001.

Kungsleden har genom köp och försäljning kraftigt ökat och förändrat sitt fastighetsbestånd under året. Nettoförvärven har under året uppgått till ca 1,5 miljarder kr och har skett främst i Storstockholmsområdets norra delar.

Sedan årsskiftet har storstadsregionernas andel ökat från 48 % till 58 % och andelen Storstockholm har ökat från 15 % till 28 %.

Kvalitén i beståndet har ökat och andelen kontor uppgår nu till 69 % mot 64 % vid årets början.

Den nu genomförda affären medför att Kungsleden höjer sin helårsprognos om ett resultat efter betald skatt från 275 Mkr till 300 Mkr motsvarande 15,9 kr/aktie.

"Vi kommer under resterande del av året vara fortsatt aktiva på transaktionssidan för att förbättra strukturen på bolagets bestånd och ytterligare stärka bolagets intjäningsförmåga. Prognoshöjningen gör att vi även i år kan leverera en god utdelning, minst i nivå med årets 9 kr/ aktie" säger bolagets VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall , VD, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50