Pressmeddelande08 mars 2001

Kungsleden förvärvar fastigheter för 773 Mkr

Fastighetsbolaget Kungsleden AB har träffat en överenskommelse med JM AB om att förvärva tio fastigheter till ett värde av 773 Mkr (796 Mkr inkl. lagfart). Genom förvärvet ökar Kungsledens hyresintäkter med 92 Mkr, motsvarande 9 procent. Förvärvet sker till en direktavkastning om 8,4 (8,2 inkl. lagfart) procent. Fastigheterna tillträds den 8 mars 2001.

Den förvärvade fatighetsportföljen omfattar 102 tkvm, varav 46 procent kontorslokaler och 5 procent butikslokaler.

Sju av de förvärvade fastigheterna är belägna i Storstockholm. Dessa fastigheter står för 90 av hyresvärdet. 47 procent av hyresvärdet utgörs av kontorsfastigheten Göta Ark 18, på Medborgarplatsen i centrala Stockholm. Övriga fastigheter i det förvärvade beståndet är belägna i Uppsala och Linköping. Ca 80 procent av hyresvärdet kommer från kontors- och butikslokaler.

"Fastigheterna passar väl in i vår portfölj med hög och stabil direktavkastning. Fastighetsportföljens koncentration till Storstockholm gör även att vi ser goda möjligheter till värdeskapande fastighetsaffärer" säger Jens Engwall VD i Kungsleden i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig