Pressmeddelanden

Kungsleden säljer!

Fastighetsbolaget Kungsleden har under oktober sålt sammanlagt 24 fastigheter för 39 Mkr.

Reavinsten uppgår till 9,5 Mkr.

Den enskilt största fastigheten är en centrumfastighet i Värnamo om 25,7 Mkr.

"Försäljningarna ligger i linje med vårt arbete att ständigt förbättra beståndets struktur" säger Jens Engwall VD i Kungsleden i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD, tfn 08-503 052 04, mobil 070 - 690 65 50