Pressmeddelanden

Kungsleden säljer och köper

Fastighetsbolaget Kungsleden har sålt ett paket av främst bostäder i Eskilstuna och Strängnäs till ett lokalt bolag för 68 Mkr. Sammanlagt har Kungsleden sålt 21 fastigheter för 119 Mkr under tredje kvartalet. Reavinsten uppgår till 13 Mkr före försäljningsomkostnader.

Kungsleden har samtidigt köpt tre kontors- och lagerfastigheter belägna i Helsingborg, Malmö och Lund för sammanlagt 51 Mkr.

"Aktivitetsnivån har ökat under hösten varför vi ser fram emot ökande volymer av både köp och försäljningar inför fjärde kvartalet" säger Jens Engwall VD i Kungsleden i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD, mobil 070 - 690 65 50