Fastighetsbolaget Kungsleden har av en grupp fastighetsägare ledda av Byggnadsarbetareförbundet och Kommunalarbetareförbundet förvärvat en fastighetsportfölj innehållande 13 fastigheter.

Fastigheternas totala yta uppgår till 80.000 kvm varav 61.000 kvm kontors- och butiksyta.

Köpeskillingen uppgår till 340 Mkr och fastigheterna tillträds den 1 januari 2001.

Data för förvärvade fastigheter framgår av bifogad tabell.

"Fastighetsportföljen passar alldeles utmärkt in i Kungsledens strategi och vision om att strukturera heterogena fastighetsbestånd" säger Jens Engwall VD i Kungsleden i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65