Pressmeddelande27 december 2000

Kungsleden köper

Fastighetsbolaget Kungsleden har av en grupp fastighetsägare ledda av Byggnadsarbetareförbundet och Kommunalarbetareförbundet förvärvat en fastighetsportfölj innehållande 13 fastigheter.

Fastigheternas totala yta uppgår till 80.000 kvm varav 61.000 kvm kontors- och butiksyta.

Köpeskillingen uppgår till 340 Mkr och fastigheterna tillträds den 1 januari 2001.

Data för förvärvade fastigheter framgår av bifogad tabell.

"Fastighetsportföljen passar alldeles utmärkt in i Kungsledens strategi och vision om att strukturera heterogena fastighetsbestånd" säger Jens Engwall VD i Kungsleden i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig