Pressmeddelanden

Kungsleden värderar fastighetsbeståndet

Kungsleden värderar fastighetsbeståndet Fastighetsbolaget Kungsleden har i samband med diskussioner med befintliga och potentiella långivare värderat sitt fastighetsbestånd. Värderingen är utförd av Forum Fastighetsekonomi med värdetidpunkt 1999-10-01. Av beståndet har 60 procent av värdet värderats med besiktning och 40 procent utan besiktning genom så kallad desk-top värdering. Värderingen omfattar Kungsledens fastighetsbestånd per 1999-09-30 och uppgår till 5.965 Mkr. Värderingen motsvarar ett övervärde om 546 Mkr jämfört med bokfört värde, vilket motsvarar 29,40 kronor per aktie För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 65 50 Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 65 65 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 597 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 5,4 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 172 kommuner men kommer på sikt att koncentreras till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00040/bit0002.pdf