Pressmeddelanden

Kungsleden säljer!

Fastighetsbolaget Kungsleden har per 1999-12-01 sålt fastigheten Vampyren 12 i Eskilstuna för 20 Mkr. Fastigheten inrymmer Hotell Smeden och köpare är hotellets operatör. Kungsleden gör en reavinst om 6 Mkr.

"Fastigheten är i behov av en större renovering varför försäljning aktualiserats" säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall , VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65