Pressmeddelanden

Kungsleden köper!

Fastighetsbolaget Kungsleden har förvärvat SKF:s huvudkontor i Göteborg. Köpeskillingen uppgår till 153 Mkr och SKF har i samband med försäljningen tecknat ett 10-årigt hyresavtal. Byggnaden inrymmer ca 18.000 kvm varav 15.000 kvm kontor.

"Fastigheten passar väl in i vår idé om en fastighetsportfölj med hög och stabil direktavkastning. Fastigheten är belägen i ett område som kommer att utvecklas positivt de närmaste åren" säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall , VD Kungsleden, tel 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD ekonomi- och finansdirektör, tel 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65