Pressmeddelande04 mars 1999

Kungsleden AB (publ) till börsen

Vid Kungsleden ABs (publ) ordinarie bolagsstämma den 4 mars 1999 omvaldes till Kungsledens styrelse Lars V. Kylberg, Christer Bergquist, Bengt Kjell, Jockum Beck-Friis och Mats Israelsson.

Vidare beslutade bolagsstämman om:

utdelning med 10 kronor per aktie (före split);
ändring av bolagsordningen innebärande bl.a. split varigenom varje aktie uppdelas i två aktier;
bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 5.000.000 aktier (efter split).
Vid bolagsstämman upplystes att styrelsen bedömer att resultatet efter skatt för 1999 kommer att överstiga 200 Mkr.

Bolaget överväger att genomföra en ägarspridning och bedömer att förutsättning för notering av bolagets aktier skall föreligga från och med mitten av april månad 1999. Stockholms Fondbörs bolagskommitté godkände den 3 mars 1999 Kungsleden för notering på O-listan under förutsättning att spridningskravet för bolagets aktier uppfyllts.

Vid konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman utsågs ekonomidirektören Johan Risberg till vice verkställande direktör.

För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 6550
Johan Risberg, vVD,ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 6565

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig