Pressmeddelanden

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1999

1 januari - 30 september 1999 delårsrapport ¤ Resultat efter skatt för perioden uppgår till 255 (80) Mkr vilket motsvarar ett resultat per aktie om 13,74 kr. ¤ Driftsöverskottet uppgick till 304 (145) Mkr. ¤ Under perioden har fastigheter avyttrats för 836 Mkr med ett resultat om 107 Mkr. ¤ Under perioden har fastigheter förvärvats för 1.758 Mkr. ¤ Genom köp och försäljningar har direktavkastningen i fastighetsportföljen ökat från 8,0 % till 8,2 %. ¤ Tidigare prognos om resultat efter skatt om 260 Mkr höjs - ny prognos 270 Mkr, vilket med gällande utdelningspolicy indikerar en utdelning om minst 7,30 kronor per aktie. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00470/bit0001.pdf Hela rapporten