Pressmeddelande03 juni 1998

Kungsleden köper fastighet i Bromma

Kungsleden förvärvar knappt 6.200 kvadratmeter kommersiella ytor i Bromma.

Kungsleden Holding AB (publ) har tecknat avtal med Fastighetsbolaget Saltsjöqvarn AB om förvärv av fastigheten Betongblandaren 3 med adress Gårdsfogdevägen 16 i Bromma.

Fastigheten omfattar knappt 6.200 kvadratmeter kommersiella ytor och är fullt uthyrd. De årliga hyresintäkterna uppgår till ca 4,1 Mkr. Köpeskillingen är 30 Mkr.

Kungsleden förvärvade nyligen FöreningsSparbankens rörelsefastigheter samt fastigheten Överkikaren 19, Guldgränd 5 i Stockholm, från Pandox. Inklusive dessa förvärv omfattar Kungsledens bestånd cirka 660 fastigheter med ett sammanlagt bokfört värde om cirka 4 miljarder kronor.

Kungsleden undersöker möjligheterna för en börsnotering under hösten 1998.


För ytterligare information, kontakta:

Jens Engwall, VD, tel 08 - 701 5963, mobil 070 - 690 6550

Presskontakt

Anna Trane

Kommunikationschef

Tel: 08-503 052 20
Mejla mig