Kungsleden söker projektchef

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller attraktiva och hållbara lokaler som inspirerar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Till vårt team söker vi nu en projektchef som kommer ha ett helhetsansvar i projekt från idé till förvaltning. Här får du arbeta i nära samarbete med fastighetsutvecklare, projektuthyrare, förvaltning och övriga gränssnitt som exempelvis hållbarhet och teknik, vara delaktig i arbetet med att identifiera, utvärdera, utveckla och realisera utvecklingspotential i enlighet med projektets potential och bolagets mål och strategier. Glädje, omtanke och professionalism är våra värdeord som vi lever efter.

 

OM TJÄNSTEN

Som projektchef på Kungsleden så kommer du att utveckla, leda och koordinera projektinvesteringar i genomförande, avslut och överlämning enligt investeringsbeslut och även eventuella tilläggsbeslut så att kraven från ägare, kunder och samhället tillgodoses. Du arbetar för att möta kundernas behov på bästa sätt och samtidigt säkerställa ett gott ekonomiskt resultat. Våra kunder förväntar sig en hög kvalitet och en konstruktiv och värdeskapande dialog med oss som fastighetsägare.

 

I DINA ARBETSUPPGIFTER INGÅR ATT:

 • Leda och koordinera hela projektgruppen med dess olika ansvarsområden så som uthyrning, marknad, kommunikation, förvaltning, projektkonsulter, entreprenörer m fl.
 • Ansvara för genomförandet av beslutade projektinvesteringar, från investeringsbeslut till avslut och överlämning.
 • Ansvara för kalkylering, budget- och övergripande projektplanering samt säkerställa att projekten levereras i enlighet med fastställda ramar och krav avseende tider, ekonomi, kvalitet och omfattning.
 • Ansvara för upphandling av konsulter och entreprenörer samt förhandling av därtill hörande avtal.
 • Ansvara för att koordinera och leda
 • Vara en medlem i Affärsgruppen som utöver Projektchef består av Fastighetsutvecklare, Projektuthyrare samt Marknadsområdeschef (Förvaltning).
  Affärsgruppen har till syfte att bevaka bolagets affär på en övergripande nivå, göra projektavstämningar, bereda underlag för beslut i styrgrupp samt samordna avrapportering till styrgrupp.
 • Vara delaktig i arbetet att upprätta strategiska Inriktningsbeslut och Investerings-PM med fokus på projektgenomförandet, kalkyler och tidplaner.
 • Medverka och i vissa fall driva och utveckla avdelningens ingående verksamhetsmål.
 • Medverka och i vissa fall driva och utveckla projektinvesteringar i bolagets 3 regioner.
 • Aktivt bevaka lokala marknader och bearbeta kommuner i syfte att skapa goda relationer och nätverk.

 

OM DIG

Vi söker dig som älskar att jobba inom fastighetsbranschen och tycker om att arbeta med både människor och siffror. Du är analytisk och affärsmässig- med en förmåga att kommunicera på ett tydligt sätt, såväl som att lyssna in. Du säkerställer att budskap når fram samt påminner och följer upp dessa. Du har en god ekonomisk medvetenhet, fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet. Du är en naturlig relationsbyggare med högt utvecklat affärssinne och förmåga att få förtroende och hålla en pågående konstruktiv dialog med kunder.

 

KVALIFIKATIONER

Grundkrav:

 • Gedigen erfarenhet från byggproduktion med erfarenhet av att leda flera projekt parallellt, och att vara väl insatt i projektets alla faser, från projektering till överlämnande.
 • Goda kunskaper inom entreprenadjuridik och ekonomi samt av olika upphandlingsformer och vana att förhandla stora projektavtal och entreprenadavtal.
 • Erfarenhet från kommersiellt byggande och underhåll i rollen som beställare, gärna i komplexa projekt.
 • Utbildad civilingenjör, byggnadsingenjör eller liknande.

 

KUNGSLEDEN ERBJUDER DIG

Kungsleden är ett växande bolag med ett företagsklimat som genomsyras av en transparent och öppen kultur där det alltid är snabbt till beslut. Allt vi gör tar avstamp i våra värderingar: Omtanke, Glädje och Professionalism. Inom bolaget arbetar ca 130 personer. Kungsleden välkomnar mångfald oavsett kulturell bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation, religion eller ålder. Vi är jämställda på alla nivåer i bolaget och mångfalden bidrar på ett positivt sätt till Kungsledens utveckling.

 

REKRYTERINGSPROCESS

I denna rekrytering samarbetar vi med Worko. För frågor om tjänsten och för att boka intervju, kontakta rekryteringskonsult Sebastian Cardonius på 072-731 73 31 eller sebastian.cardonius@worko.com

Tjänsten skall tillsättas snarast möjligt och vi tillämpar löpande hantering av ansökningar.

 

OM KUNGSLEDEN

Kungsleden jobbar med långsiktig förvaltning, utveckling och förädling av kommersiella fastigheter, framför allt kontor. Deras vision är att skapa attraktiva och hållbara platser där människor inspireras. Ungefär 90 procent av deras fastigheter finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås och de flesta är samlade i så kallade kluster, det vill säga eftertraktade platser med bra kommunikationer där de äger många fastigheter och där Kungsleden är med och driver hela områdets utveckling. Deras långsiktiga mål är att bli Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag, genom att ha marknadens mest nöjda kunder och engagerade medarbetare. Kungsledens fastighetsbestånd utgörs av kommersiella lokaler i region Stockholm, Göteborg/Malmö och Västerås/Mälardalen inom kategorierna kontor, industri/lager och handel.