Att städer har en dragningskraft på oss människor är inget nytt fenomen. Tvärtom.

URBANISERING – EN BETYDANDE KRAFT

I takt med att nya områden upptäcktes och industrialismen effektiviserade yrken såsom jordbruk, sökte vi oss till städer för att hitta arbete. Idag sker urbaniseringen från mindre städer till storstäderna – områden dit vi koncentrerar vårt bestånd.

Drivkraften är återigen till stor del den tekniska utvecklingen som flyttar arbeten från industri till kunskaps- och andra tjänsteföretag. I våra tre storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö ser vi till och med hur vi samlas i staden – antingen i stadsdelar att bo i eller kluster för särskilda kunskapsområden såsom ICT (Information, Communication and Technology), Life science och Medtech.

Storstäderna i Sverige växer räknat i antalet företag och invånare. Tillgången till utbildning och kunskap och kreativa miljöer ger goda utsikter för en fortsatt tillväxt. I Stockholm startades 5 000 nya företag bara under tredje kvartalet 2014. Sverige röstas ofta fram som ett av världens mest kreativa länder vilket lockar arbetskraft från världens alla hörn. Företagen behöver tillgängliga, funktionella och effektiva lokaler i rätt lägen.

Dessa förhållanden ligger bakom vår strategi som pekar ut just storstäder och tillväxtregioner som de geografiska områden där vi ska koncentrera vårt bestånd samt kontor som vårt viktigaste segment. Det är här den ekonomiska tillväxten finns och det är här lokalefterfrågan finns. Därtill har vi specifikt identifierat 18 mikrolägen runt om i Sverige som har stor potential utifrån demografiska och ekonomiska attribut, och som därför är intressanta.