År 2020 ska Kungsleden vara ett av Sveriges största och mest lönsamma börsnoterade fastighetsbolag. Strategin fokuserar på fortsatt portföljoptimering och expansion med kvalitet i Sveriges viktigaste tillväxtmarknader – Stockholm, Göteborg, Öresund och Västerås med effektivare förvaltningsenheter genom fler och större kluster.

Kungsledens affärsplan 2016-2020

Kunderbjudande

Att tillhandahålla attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen till rätt pris, att alltid leverera det lilla extra.

Medarbetare

En effektiv organisation med motiverade medarbetare skapar goda resultat och är en grundförutsättning för att vi ska bli det mest framgångsrika fastighetsbolaget.

Aktieägare

Vår aktie ska vara en attraktiv placering med god långsiktig totalavkastning till våra aktieägare

Hållbart Kungsleden

Fokus på miljö, socialt ansvar, affärsetik, mångfald och hälsa & säkerhet - ska bli en naturlig del av Kungsledens verksamhet.

Innehavsstrategi

Kommersiella fastigheter i Sveriges viktigaste tillväxtmarknader - huvudsakligen Stockholm, Göteborg, Öresund och Västerås.