Kungsledens finansiella mål och utdelningspolicy

• Kungsleden ska öka förvaltningsresultatet per aktie över tid , både genom att höja driftnettot i befintligt fastighetsbestånd och genom att växa fastighetsportföljen.

• Kungsledens förvaltningsresultat för år 2020 ska nå 1 200 Mkr med nu kända förutsättningar.

• Kungsleden ska uthålligt uppnå en högre avkastning på eget kapital än jämförbara börsnoterade fastighetsbolag.

• Kungsleden ska bedriva sin verksamhet med målsättningen att hålla belåningsgraden runt 50 procent. Temporära fluktuationer kring detta riktvärde kan förekomma.

• Soliditeten ska över tid vara minst 35 procent och ska inte understiga 30 procent.

• Räntetäckningsgraden ska vara mer än 2,5 gånger.

• Kungsledens aktieutdelning ska över tid öka i takt med förvaltningsresultatets utveckling.