Tisdagen den 16 september 2014 höll Kungsleden en extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Ytterligare information finns tillgängligt  i pressmeddelandet och protokollet nedan.

Handlingar efter bolagsstämman

Handlingar till bolagsstämman