Finansiering

Nyemission 2014

Tisdagen den 16 september 2014 höll Kungsleden en extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission om cirka 1,6 miljarder kronor med företrädesrätt för Kungsledens aktieägare.

 Tidplan & villkor
Villkor Aktieägare i Kungsleden har företrädesrätt att teckna en (1) aktie per tre (3) befintliga aktier, dvs teckningsrelation 1:3
Teckningskurs 35 kronor per aktie
Avstämningsdag för deltagande i nyemission 19 september 2014
Teckningstid 23 september 2014 – 8 oktober 2014
Handel med teckningsrätter

23 september 2014 – 3 oktober 2014

Tilldelningsbeslut för köp av aktier utan företrädesrätt

Beräknas meddelas i slutet av vecka 42

Tilldelning av aktier

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Direktregistrerade aktieägare som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter och sedan också tilldelats aktier kommer att få en bekräftelse på detta från SEB per post med vidare information, omkring den 16 oktober 2014. Har man inte blivit tilldelad aktier sker däremot  ingen kontakt från SEB. För förvaltarregistrerade aktieägare sköts hanteringen av förvaltaren, som blir informerad av SEB.

Hur går tilldelningen av aktier utan stöd av teckningsrätter till?

Givet det höga teckningsintresset kommer tilldelning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter endast ske till personer som också tecknat sig för aktier med stöd av teckningsrätter. Tilldelning kommer att ske proportionellt i förhållande till det antal aktier som sådana personer har tecknat i nyemissionen.

Betalning för de aktier som tilldelats ska ske till SEB senast den 20 oktober 2014 i enlighet med informationen i den bekräftelse som skickas ut av SEB.